Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.12.17 - FO 37/17 - Spørsmål fra Magne Nydal (KRF) - Angående midlertidige barnehageplasser på Skogn

I kommunestyremøtet 22 november 2017 ble det muntlig enighet om at det skal være en saksutredning angående om de midlertidige barnehageplasser på Skogn skal gjøres om til permanente plasser.

I følge barnehagestyrere som var på styrermøte 30 november 2017 fikk styrergruppa (for barnehagene i Levanger) orientering av Hartvik Eliasson om at denne saken er beregnet behandlet i kommunestyremøte 28 februar 2018.

Søknadsfristen for barnehageopptak er 1. mars 2018 (dagen etter behandlingen av midlertidige / permanente plasser)

Konsekvensen av å legge saken til en så sein dato før opptak - skaper uforutsigbarhet for foreldre som søker barnehageplass.

I praksis vil dette si at foreldre ikke tør søke barnehageplass på Skogn, i de barnehagene som bare har midlertidige plasser – i frykt for at barnehagene får redusert inntak fra 1. mars. Disse barnehagene har stor søkermasse.

For å være sikret barnehageplass søker foreldre barnehageplass utenfor Skogn området.

Dette er en situasjon som foreldrene IKKE ønsker. De ønsker barnehageplass i sitt nærmiljø.

Det bør vi lytte til!

Samtidig skaper dette en uforutsigbarhet i forhold til personalet og antall barnehageplasser for barnehagedriverne – da det er dagen før opptak.

Derfor vil det mest forutsigbare være at saken blir behandlet så fort som mulig!


SPØRSMÅL:

Spørsmål 1:

Stemmer det at saka skal konsekvens utredes/saksutredes til kommunestyremøte 28/2-2018?

Spørsmål 2:

I tilfelle saka skal konsekvens utredes/saksutredes blir det da satt ned en uavhengig gruppe til å utføre dette?

Spørsmål 3:

Hva vi ordfører gjøre for å få fortgang i behandling av saken, og for å skape forutsigbarhet for alle de foreldre som søker barnehageplass på Skogn og for barnehagedriverne der?

Magne Nydal - klikk for personkort
Magne Nydal
, Krf


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051