Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18 - sak 82/18 - Bosetting av flyktninger 2019

Rune Leirset - klikk for personkort
Saksbehandler: Rune Leirset
Arkivref. 2018/12881
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 125/18
Kommunestyret 12.12.18 82/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Etter anmodning fra IMDi forhåndsgodkjenner Levanger kommune å bosette inntil 50 flyktninger i 2019. 
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Etter anmodning fra IMDi forhåndsgodkjenner Levanger kommune å bosette inntil 50 flyktninger i 2019.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

IMDi har anmodet kommunene om å forhåndsgodkjenne bosetting av flyktninger i 2019. Dette for å sikre raskere saksgang når den formelle anmodningen kommer medio desember 2018.

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Anmodningen fra IMDi for 2018 var på 23 flyktninger. I sommer kom det en tilleggsanmodning på sju, slik at anmodningstallet for 2018 ble 30. Signalene fra IMDi er at vi kan forvente ca. samme anmodning for 2019, men de ber oss ta høyde for at tallet kan bli høyere.

Kommunen har siden 2012 hatt et langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger. 

Satser for integreringstilskudd i 2018:

Bosettingsår

Sats

År 1 (2018)

kr. 187 000 (voksne)* kr. 187 000 (barn)* kr. 237 000 (enslige voksne) kr. 187 000 (enslige mindreårige)

År 2 (2017)

kr. 239 000

År 3 (2016)

kr. 171 000

År 4 (2015)

kr. 85 500

År 5 (2014)

kr. 71 600

Barnehagetilskudd

kr. 25 800 (engangstilskudd)

Eldretilskudd

kr. 167 600 (engangstilskudd)

Personer med kjente funksjonshemminger

Tilskudd 1: kr. 190 800 (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr 1 235 000 i inntil 5 år

Særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Lav sats: Inntil 769 500 Høy sats: Inntil 1 229 100

Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 5 år for de fleste som kommer på familiegjenforening.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret.

Vurdering:

Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner på grunn av utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening. Bosettingstallene de siste fem årene har vært 47, 59, 94, 54 og 40.

I 2018 har vi foreløpig bosatt 37 nye flyktninger, og det skal komme seks til. Av de 37 var det 4 enslige mindreårige. 10 personer kom på familiegjenforening. Tidligere har det vært år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. I 2009 da kommunen fikk bosettingsprisen ble det bosatt mange enslige mindreårige. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for å ta imot flyktninger som kommer til kommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2018 08:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051