Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18 - FO 42/18 - Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - tilbud til psykisk utviklingshemmede

Levanger kommune har ansvaret for cirka 90 pysisk utviklingshemmede. Jeg er meget bekymret for denne gruppen. Klarer kommunen å gi disse menneskene forsvarlig hjelp.

HVPU-reformen av 1991 sier blant annet følgende:
Pysisk utvikklingshemmede må gis et kultur- og fritidstilbud - likeverdig med tilbudet til befolkningen forøvrig.

Mangel på meningsfylt fritid vil kunne føre til mistrivsel og sosial isalasjon selv om kvaliteten på andre tjenester, som bolig og sysselsettning er god.


Derfor stiller jeg følgende spørsmål.

  1. Er Hvpu - reformen av 1991 en glemt reform?
  2. Brukes denne reformen i det daglige arbeidet med pyskisk utvikklingshemmede?
  3. Hvor lang ventetid er det på bolig?
  4. Hvordan fungerer støttekontakt ordningen?
  5. Hvem får støttekontakt og hvor mange timer dreier dette seg om.
  6. Har alle pyskisk utviklingshemmede et forsvarlig dagtilbud.

 
Asgeir Persøy - klikk for personkort
Asgeir Persøy
, FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2018 08:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051