Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18 - FO 40/18 - Spørsmål fra Randi Johanne Nessemo (AP) - Sykefravær

Med bakgrunn i det forholdsvis høye sykefraværet i enheter/avdelinger i kommunen, er det grunn til å stille spørsmål i forhold til hvilke tiltak som er gjennomført og tenkes gjennomført for at sykefraværet fortsatt skal gå ned.

I denne sammenhengen er det uhyre viktig at det i utgangspunktet generelt er et godt arbeidsmiljø i alle avdelinger og enheter, og at det på alle nivå er god kjennskap til innholdet i gjeldende lov- og avtaleverk, samt ansvaret som hviler på alle for at dette etterleves.

Deler av dette er tidligere etterlyst i kommunestyret uten å ha blitt tilstrekkelig besvart.


Derfor er det ønskelig å få svar på:

  1. Hvilke rutiner og opplegg har kommunen for sine ansatte, inklusive ledere på alle nivå, med opplæring og skolering i de viktigste lover og avtaler – Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven?
  2. Hvilke tiltak er gjennomført og hvilken effekt har de hatt?
  3. Hvilke planer har ledelsen for videre arbeid med å få sykefraværet ytterligere ned?

 
Randi Johanne Nessemo - klikk for personkort
Randi Johanne Nessemo, AP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2018 08:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051