Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18 - "Åpen spørretime"

Spørsmål til «Åpen spørretime» - Per Aunet

Miljøkommunen i Midt-Norge

Gjennomsnittstemperaturen på kloden øker faretruende!

Polisen smelter.

Havene forsures pga at CO2 (kalt kullsyre tidleigere)

Permafrosten smelter og pumper metan ut i atmosfæren.

Skogbrannene herjer og orkaner og flomkatastrofer fyller nyhetene.

Antallet klimaflyktninger øker dramatisk.

Dette er noe av overskriftene vi stadig vekk bombarderes med.

                                           «»»»»»»»»»»»»»

Delegater fra 200 land er i disse dager samlet i Polen for å prøve å få på plass et regelverk for gjennomføring av Parisavtalen. Dramatiske advarsler fra vitenskapsmenn – og kvinner samt fra FN når oss daglig.

Norge har samlet økt utslippene av klimagasser med 2.4 % siden 1990. Det er langt bak skjemaet Stortinget har satt for norske utslippskutt. Nabolandene Sverige og Danmark kan derimot vise til utslippskutt på henholdsvis 26 % og 28 %.

EU-kommisjonen anbefaler i sitt forslag til langtidsstrategi klimanøytralitet innen 2050! Dert vil si at alle gjenværende utslipp av klimagasser nulles ut!

En halvering innen 2030 som er første mål, betyr halvering på 11 år!

                                           «»»»»»»»»»»»»»

Norge må skjerpe innsatsen kraftig, og alt som skjer, skjer lokalt. Det vil komme stadig tøffere krav til kommunene om å redusere klimagassutslippene. Det vil i den forbindelse sikkert også komme store statlige tilskudd som kommunene kan søke dersom de har gode klimareduserende tiltaksplaner. Levanger kommune har allerede mottatt slike stimuleringstiltak de siste par årene etter søknader til Miljødirektoratet. Ganske få kommuner i N-Trøndelag har søkt og mottatt slike midler.

                                            «»»»»»»»»»»»»»

Alt tyder på at andre- og flere klimatiltak sannsynligvis vil bli pålagt kommunene i Norge også for å innfri landets forpliktelser med å tette gapet mellom hva vi gjør i dag og det som må til for å nå målene i Parisavtalen.

                                            «»»»»»»»»»»»»»

Først på 2000-tallet ble det utarbeidet en Klima- og miljøplan for Levanger kommune. Kommunen var relativt tidlig ute. Arbeidet ble utført på dugnad. Miljøverndepartementet hadde utlyste konkurranse for å stimulere kommunene til å lage gode planer innen en viss tidsfrist. Levanger var en av vinnerne, og mottok kr 450.000 fra departementet for dette arbeidet. I dag er, så vidt jeg vet, denne planen lagt i en skuff sammen med den reviderte planen fra 2011.

                                            «»»»»»»»»»»»»»

Jeg har et spørsmål til ordføreren:

Er tiden moden for å sette ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en oversikt over mulige konkrete tiltak for energisparing og dermed klimagassreduseringer i Levanger? Ved hjelp av organisasjoner som Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Fremtiden i Våre hender og evt andre lokale foreninger og personer kan kommunen forhåpentligvis skaffe seg en god prioritering og plan over oppgaver som kan løses, og gjøre kommunen til en foregangskommune, og kanskje fortsatt være blant de første i køen når statlige midler skal fordeles. Modeller for slike planer fra byer i f.eks. Danmark og Sverige er lett tilgjengelig.

Det er kanskje heller ikke så dumt om kommunen fra idylliske Åsenfjord i sør til naturreservatet Rinnleiret i nord og fra Øvre Forra Naturreservat i øst til Trondheimsfjordens perle i vest, tilriver seg betegnelsen «Miljøkommunen i Midt-Norge»
Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 06.12.2018 13:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051