Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14 - sak 26/14 - Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2013


Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2014/4099
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.05.14 26/14

 

Styrets forslag til vedtak:

Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 

Vedlegg:

1

Revisjonsberetning for 2013 PDF
 

2

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013-Trønderhallen Levanger KF PDF
 

3

Trønderhallen Levanger KF-årsregnskap for 2013 PDF
 

4

Trønderhallen Levanger KF-årsberetning for 2013 PDF
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Årsregnskap & årsberetning for 2013 godkjennes.

Årsregnskap og årsberetning for 2013 ble behandlet og godkjent i styremøte henholdsvis 27/1/14 og 10.3.14. Både årsregnskap og beretning har blitt behandlet og godkjent i kontrollutvalget. Uttalelse er vedlagt.

Vurdering:

Årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 160.167,14. 

Likevel er det en positiv utvikling i regnskapet. Vi fikk et stort overheng på kommunale avgifter, vann/avløp, som gikk helt tilbake til 2011. Dette ble regnskapsført i helhet i 2013, og utgjorde en merkostnad på kr 640.000,- i forhold til 2012.

Flere av serviceavtalene våre har gått fra garanti til betalbar, og dette utgjør en generell økning i 2013 i forhold til 2012. I budsjettet for 2014 er dette også vektlagt. Ellers er det marginale endringer fra budsjett, og foretaket må sies å ha kostnadskontroll.

Besøket har økt fra 93.345 badegjester i 2012 til 95.301 i 2013. Vi har i 2013 økt prisene med i gjennomsnitt 7 %, og dette gir merinntekter offentlig bading, i forhold til 2012. I tillegg har vi hatt omsetningsøkning i Cafe/kiosk på hele 24 %.

Den positive trenden har fortsatt inn i 2014, der 1.tertial viser gode tall. Vi har satt i gang flere effektiviseringstiltak som vi nå ser resultatet av.

Vi vil jobbe hardt videre for å videreføre kostnadskontroll, og likeså oppnå merinntekter.  

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2014 09:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051