Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14 - sak 24/14 - IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Fabritius

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2014/3885
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.05.14 44/14
Kommunestyret 28.05.14 24/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Habilitet:

Hans Aalberg ba om vurdering av sin habilitet. Aalberg fratrådte møtet. Aalberg ble av et enstemmig formannskap erklært habil. Aalberg tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

IL Sverre innvilges et lån på 712 000 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.  

Avstemning:

Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

IL Sverre innvilges et lån på 712 000 til 0,5 % renteover gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

IL Sverre innvilges et lån på 712 000 til 1 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Søknad fra IL Sverre fotball PDF
  

2

Kostnadsoverslag Fabritius PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

IL Sverre Fotball har i e-post sendt 12. mai 2014, søkt kommunen om lån som forskuttering av spillemidler for å realisere en 7er kunstgressbane på Fabritius. Det vises til vedlagt søknad fra IL Sverre Fotball med oppdatert kostnadsoverslag.  

Økonomi:

IL Sverre har det siste året jobbet hardt for å realisere en kunstgressbane på Fabritius. Planene for kunstgressbanen er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av Levanger kommune og spillemiddelsøknaden er godkjent av Fylkeskommunen. Anlegget har et totalt kostnadsoverslag på kr. 2 134 664, noe som gir en godkjent søknadssum på spillemidler kr. 712 000.

Anlegget planlegges finansiert på følgende måte: 

Nr.

Post

Beløp

1

Søknadssum

            712 000

2

Egenkapital

         1 100 000

3

Kommunalt tilskudd

 

4

Fylkeskommunalt tilskudd

 

5

Lån

 

6

Dugnad

            312 664

7

Gaver/rabatter

 

8

Andre tilskudd

 

9

Privat tilskudd

 

10

Tidligere spillemidler

 

11

Sum

         2 124 664


Behovsvurdering IL Sverre Fotball:

Behovsberegning gjennomført av fotballforbundet viser at anleggenes kapasitet i forhold til antall lag er sprengt. Dagens anlegg har en total kapasitet på 1 450 timer/år, og udekket timebehov i 2012 ble beregnet til 4 262 timer/år. IL Sverre Fotball har i dag anslagsvis 600 medlemmer fordelt på 57 lag, hvorav 9 11erlag, 15 7erlag og 32 5erlag. Dette er flere lag enn behovsberegningen fra fotballforbundet var basert på i 2012, og udekket timebehov er derfor høyere enn beregningen tilsier. IL Sverre er derfor nå i gang med flere prosjekter for å imøtekomme dette behovet, og for å tilrettelegge bedre for den store aktiviteten som er i klubben. Nærmeste kunstgressbane per dags dato ligger på Moan. Fabritius ligger i et befolkningstungt og sentrumsnært område, og vil derfor være en god plassering av en 7er kunstgressbane.   

Tidligere lignende saker:

Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet skisenter, ble innvilget med et lån på inntil kr. 1 500 000 til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente (Sak 5/13 - Levanger kommunestyre - 20.03.2013).   

Søknad fra Skogn IL om kommunal støtte til realisering av kunstgressbane på Reemyra, ble innvilget med et lån på kr. 1 775 000 til 3 % rente, som forskudd på spillemidler (Sak 74/11 - Levanger kommunestyre - 14.12.11). 

Vurdering:

I gjeldende Idrettspolitisk plan understrekes det at: ”Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen” og at kommunen skal ”Legge til rette for at ulike anlegg blir tilgjengelige for uorganisert fysisk aktivitet”.

For å nå dette målet er kommunen helt avhengig av frivillige lag og foreninger. Idrettslag som IL Sverre representerer en del av frivilligheten hvor aktiviteten er avhengig av kostnadskrevende anlegg. Oppgradering av dagens grusbane på Fabritius til et nytt og funksjonelt kunstgressanlegg, vil være positivt både for IL Sverre og befolkningen ellers i området. Fabritius er et sentrumsnært område og blir attraktivt for barn og unge som bor i området. Stor aktivitet på kommunens eksiterende kunstgressanlegg viser en positiv sammenheng mellom kunstgress og økt uorganisert fysisk aktivitet. Dette er med og understreker viktigheten av at det finnes lokale kunstgressbaner, som ligger i nærheten av der barna bor. Dette er også i tråd med det fotballforbundet og Trøndelag Fotballkrets jobber for.    

På bakgrunn av tidligere lignende saker, innvilges IL Sverres søknad om lån som forskudd på spillemidler. Rådmannen vurderer det derfor slik at IL Sverre innvilges et lån på kr. 712 000 med 1 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas. 

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2014 09:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051