Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14 - FO 15/14 - Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Kommunedelplan helse og omsorg - medvirkningsportal

 

Vi er underveis i en planprosess for å komme fram til en kommunedelplan på området helse og omsorg. Både kommunestyret og driftskomiteen har fått orienteringer og saksdokumenter som blant annet beskriver hvordan prosessen i arbeidet fram mot en ferdig plan skal foregå.

I driftskomiteens møte den 2. oktober 2013 fikk vi en orientering om planprosessen. Det er etter plan- og bygningslovens bestemmelser lagt opp til medvirkning, med folkemøter, høring og en nettbasert medvirkningsportal. Driftskomiteens medlemmer ga positiv tilbakemelding på hvordan medvirkning i planprosessen var lagt opp.

Den 19. februar 2014 var det nytt møte i driftskomiteen. Undertegnede etterlyste da den nettbaserte medvirkningsportalen. Svaret var at portalen skulle komme på plass i løpet av kort tid.

Mitt spørsmål til ordføreren er:

Når vil den nettbaserte medvirkningsportalen som skal brukes i planprosessen for kommunedelplan helse og omsorg komme på plass?

 

Annikken Kjær Haraldsen
Annikken Kjær Haraldsen
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.05.2014 21:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051