Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - FO 14/12 - Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger som skatteparadisfri sone

Skatteunndragelser gjennom skatteparadis, er et internasjonalt problem. Skatteparadis, er et sted hvor visse skatter er lagt på et lavt eller ikke eksisterende nivå. Dette oppmuntrer rike personer og/eller firmaer til å etablere seg i områder de ellers ville oversett. Forskjellige områder (jurisdiksjoner) pleier å ha forskjellige typer skatter og forskjellige typer kategorier folk og/eller bedrifter.

Det offentlige kan ikke bidra til svart og skjult økonomi og har et ansvar for å hindre denne type kriminalitet.

En rapport lansert på Norges Handelshøgskole viser at Norge mister 7,5 milliarder kr i skatteinntekter grunnet multinasjonale selskapers bruk av skatteparadis. Flere av disse leverer varer og tjenester til norske kommuner. Dette er problematisk både av økonomiske og etiske grunner. Ifølge Økokrim brukes skatteparadis – i tillegg til skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon – også til terrorvirksomhet, narkotikahandel og menneskehandel.

Derfor er bl.a Land-for-land-rapportering et viktig bidrag for å sikre en rettferdig utvikling, omfordeling og velstandsvekst. Arild Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet påpekte at Norge kan bli ledende når det gjelder økonomisk åpenhet internasjonalt.

Det kan virke fjernt for Levanger kommune sine innbyggere, men i denne saken er det klokt å være ”føre var”. Ferske eksempler viser at de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo er drevet av selskaper med tilknytning til skatteparadis. Selskapene betaler ikke skatt. Samtidig som de rapporterer om underskudd i Norge, sender de millionutbytter til sine moderselskaper som har eiere i skatteparadis.  Det samme skjer i barnehagesektoren og i andre sektorer.

Levanger kommune har et stort ansvar og har makt som innkjøper. Levanger kommune kan påvirke sine leverandører til ikke å bruke skatteparadis.

Levanger kommune kjøper inn mange varer og tjenester, og har en mulighet til å ha regler og retningslinjer som sikrer etisk handel. Etisk handel må bety at man sikrer seg mot å handle med firmaer som benytter barnearbeid, har kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold, som ikke har god miljøstandard og som har et moderfirma registrert i skatteparadis.

Spørsmål til ordføreren:

Hva gjør Levanger kommune for å sikre at vi handler med selskap som opptrer etisk og lovlig, og at de ikke unndrar seg skatt gjennom skatteparadis?

Hanne Ihler Toldnes - klikk for personkort 
Hanne Ihler Toldnes
Levanger SV

behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051