Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - FO 13/12 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Konflikt ang oppsetting av gravstøtter

Det har over lang tid vori ein konflikt mellom Reidar Kjesbu og Sør Innherrad prosti omkring oppsetting av gravstøtter. For folk flest er det uforståeleg at det ikkje går an å koma fram til ei ordning omkring gravstøttene. Kirkegården skal ikkje vera ein stad der prestisje og småligheit stoppar for fornuftige ordningar.At denne saka skal enda hos domstolane, er heller inga god løysing

Levanger kommune er ved varaordføraren representert i prostistyret, og Levanger Kommune betaler årleg mange millionar til kjerka.Det burde derfor vera på sin plass at ordføraren tok eit initiativ slik at vi kan bli ferdig med denne saka.

Spørsmålet til ordføraren blir da:

Vil ordføraren ta eit initiativ til at denne saka blir løyst ?

Jostein Trøite - klikk for personkort 
Jostein Trøite
Levanger SV

behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051