Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - FO 12/12 - Spørsmål fra Per Anker Johansen (AP) - Økt trafikk på kommunale veger som følge av boligbyggingen i Kjønstadfeltet

Da Gjemblefeltet kom, ble reguleringen gjort slik at all trafikk til/fra Gjemblehaugen ble ledet til Sivs veg som igjen munner ut i Gjemblevegen. Alle andre veger i dette feltet ender blindt. Krysset Sivs veg/ Gjemblevegen ble derfor et travelt kryss. Ei planlagt tomt for forretningsbygg med tilhørende parkeringsplass ut mot krysset ble gjort om til boliger. Her er det senere reist et massivt gjerde mot krysset. Det er også hekker ut mot vegen i krysset

Sivs veg har vikeplikt for Gjemblevegen der trafikken til tider går ganske friskt mellom fartsdumper med 40 km/t.

Gjemblevegen får nå all trafikk til/fra Kjønstadfltet etter hvert som dette feltet utbygges. Det har allerede ført til en merkbar trafikk-øking og nye utfordringer for trafikkanter som kommer ned Sivs veg og skal inn på Gjemblevegen. Det synes for oss som trafikkerer disse vegene nødvendig med trafikkregulerende tiltak eller i det minste trafikksikkerhetstiltak. Jeg tenker da etablering av rundkjøring- oppsetting av trafikkspeil-fartsdumper el lign. Skilting alene synes ikke å virke.

Spørsmål
Vil ordføreren ta et initiativ til å få en vurdering av sikkerhet og framkommelighet i krysset Sivs veg/ Gjemblevegen på Nesset? 

Jostein Trøite - klikk for personkort 
Per Anker Johansen
Levanger AP

behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051