Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.14 - FO 3/14 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering

Levanger kommunestyre fattet i sak 3/14 følgende enstemmige vedtak:

«Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger – kulturminnevern og energieffektivsering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren».

Vedtaket gjaldt et eventuelt samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Enova for å få erfaring i og vise hvordan energieffektivisering og bevaring av kulturhistoriske verdier kan balanseres slik at vi oppnår gode resultater på begge områder. Trehusbebyggelsen i Levanger by skulle brukes som et pilotområde, blant annet gjennom et pilotprosjekt som kunne bidra til gjennomføring av tilsvarende arbeid andre steder i landet. Dette gjennom å finne konkrete løsninger for energieffektivisering som kunne balanseres med hensynet til kulturhistoriske verdier. Kostnadene ved prosjektet skulle bæres av Riksantikvaren og Enova. Det samme gjaldt eventuelle tilskudd til huseiere.

Målgruppen for prosjektet skulle være eiere av bygninger innenfor Levanger kulturmiljø, eiere av eldre bygninger generelt, kommunene, byggebransjen og offentlig forvaltning. Hensikten var å utvikle et prosjekt hvor man kunne høste konkrete erfaringer gjennom kombinasjonen av kulturminnevern og gode energiløsninger

Spørsmål til ordføreren:

Hva er status i forhold til fremdrift for prosjektet og hvilke svar har kommunen fått fra Enova og Riksantikvaren?

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2014 21:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051