Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.09.13 - FO 12/13 - Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Ny idrettshall ved Åsen Barne – og ungdomsskole

Åsen Oppvekstsenter (OS) har i mange år hatt utilfredsstillende forhold for fysisk fostring ved skolen. En liten gymsal er dagens tilbud foruten utendørs aktiviteter. Barna ved skolen fortjener bedre fasiliteter for innendørs idrett både i og utenfor skoletid. En idrettshall er ønsket som en flerbrukshall for bygda.

Vi er kjent med at det for Åsen ikke er utarbeidet en ny godkjent sentrumsplan. Men vi mener vedtak om en idrettshall knyttet opp mot skolen kan vedtas uavhengig av at sentrumsplanen ikke er ferdig. Lignende vedtak er gjort i forbindelse med OU prosessen i fjor høst med ungdomsskole på Røstad og for demensavdeling på Staup. De to sakene ble vedtatt uten at områdene var ferdig regulert.

Næringslivet i Åsen har uttalt at de er direkte avhengig av en god barne- og ungdomsskole i bygda. Dette for å sikre bosetting og tilgang til arbeidskraft lokalt. Den beste måten vi sikrer lokalt næringsliv vil være å ha en god barne- og ungdomsskole. Det er en direkte sammenheng mellom næringslivets verdiskaping og hvor det bor mennesker.

For å sikre en god barne- og ungdomsskole på Åsen mener jeg at en ny idrettshall bør planlegges og bygges snarest, slik at elevene kan få likeverdige tilbud som andre barne- og ungdomsskoler i kommunen.

Spørsmål 1:
Vil Levanger kommune prioritere å bygge ny idrettshall ved Åsen OS innen valgperioden (2011-2015), og i tilfelle når vil saken bli behandlet i kommunestyre?

Spørsmål 2:
Er det kortsiktige eller langsiktige planer om å legge ned ungdomstrinnet ved Åsen OS?


Vebjørn Haugom - klikk for personkort 
Vebjørn Haugom
Høyre

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.09.2013 20:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051