Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.09.13 - FO 11/13 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Renovering av Skognhallen

I henhold til vedtatte budsjetter og økonomiplaner gjennom to år skal det ha vært startet opp med renovering av Skognhallen. I vedtatt budsjett for 2012 er det satt av 4 millioner kroner og i vedtatt budsjett for 2013 er det satt av 2 millioner kroner til dette formålet. Kommentarene til budsjettet forteller videre at Skognhallen er i dårlig forfatning med utett tak. Pengene skal derfor benyttes til rehabilitering, ikke bare av taket, men også til rehabilitering av vegger – fra brukerhold meldes det for øvrig om at det er vanskelig ¨få opp temperaturen på vinteren og at det er dårlig ventilasjon om sommeren.

Skognhallen brukes til mange ulike aktiviteter i nærmiljøet også av kommunens egne enheter. Et godt eksempel er Skogn barne- og ungdomsskole som er en stor leietager i hallen på dagtid. Skogn IL er en annen stor leietager i hallen. Idrettslaget driver et omfattende barne- og ungdomsarbeid på Skogn og er derfor avhengig av å få best mulig med treningsfasiliteter. I tillegg befinner Skogn ILs herrelag i handball seg i 2. divisjon og er et av de beste herrelagene på Innherred, noe som også må tas med i betraktningen når vi skal sørge for en snarlig opprusting av hallen.

En tredje aktør som er avhengig av å ha en funksjonell hall i sitt nærområde er Skogn folkehøgskole som har en egen handballinje. Venstre vil at Levanger skal fremstå som en attraktiv bostedskommune hvor vi legger til rette for gode oppvekstvilkår, at lag og foreninger som arbeider med barn og unge skal få kommunens støtte og at kommunen er en aktiv medspiller for å utvikle ulike aktører i kommunen. Den beste måten vi kan gjøre dette på i dette tilfellet er å gi gode rammebetingelser i form av anlegg.

Den 14. desember 2011 vedtok vi budsjettet for 2012 og det var da et håp om å få på plass en snarlig opprusting av Skognhallen. Nå begynner vi å nærme oss 2014 og saken har tatt svært lang tid.

Spørsmål til ordføreren:

Når starter rehabiliteringen av Skognhallen?


Karl M. Buchholdt - klikk for personkort 
Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.09.2013 20:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051