Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12 - sak 33/12 - Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2011

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2012/4039
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 23.05.12 33/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Som kommunalt foretak er Levanger boligforvaltning KF hjemlet i kommuneloven. Av dennes paragraf §42 framgår at den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Godtgjøring for 2010 ble behandlet av kommunestyret i møte 25. mai 2011 hvor følgende satser ble vedtatt:

  • Godtgjøring til styret for 2010:
  • Styreleder: kr. 2.500,- + kr. 500,- pr. møte
  • Medlemmer: kr. 500,- pr. møte


Det må nå fastsettes godtgjøring til styret for 2011.

Vurdering:
Hvor stor godtgjøringen til styret for Levanger boligforvaltning KF skal være må kommunestyret ta stilling til. Styret i foretaket finner det ikke naturlig å komme med noen innstilling i saken
Rådmannen finner det naturlig at godtgjøringene i foretaket legges på samme nivå som godtgjøringene til styrer i aksjeselskap kommunen er eneeier i.
Boligforvaltningen ble avviklet pr. 01.01.2012. Ettersom styret behandlet regnskap og årsrapport for 2011 i mars 2012, bør godtgjøringen også gjøres gjeldende for 2012.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 24.05.2012 08:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051