Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12 - sak 31/12 -Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2011

 
Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2012/4054
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 23.05.12 31/12

 

Styrets forslag til vedtak:
Årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Revisors beretning for 2011 PDF
  2. Kontrollutvalgets uttalelse til Trønderhallen Levanger KF s årsregnskap 2011 PDF
  3. Trønderhallen Levanger KF – årsregnskap 2011 PDF
  4. Trønderhallen Levanger KF – årsberetning 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Årsregnskap og årsberetning 2011 ble behandlet og godkjent i styremøte 30/4/12. Både årsregnskap og beretning har blitt behandlet og godkjent i kontrollutvalget.  Uttalelse er vedlagt.

Vurdering:
Årsregnskapet til Trønderhallen Levanger KF viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 113.736,88. Første driftsår har vært preget av tilpasning til både anlegg, teknisk utstyr og markedet generelt.

Budsjettall har ikke blitt nådd, men kostnadsbildet har også blitt justert ned. Vi ser at det har blitt generert mindre inntekter spesielt på badebilletter og omsetning på arrangement enn forventet. Samtidig har det blitt brukt mindre penger, spesielt på energikostnader, markedsføring & renholdstjenester.

Trønderhallen Levanger KF er nå over i mer generell driftsfase, og satser nå mye på merkevarebygging. Både profilarbeid og innhold vektlegges.
Besøket og omsetning sålangt i 2012 er økende, og vi satser hardt på å nå de resultatmål som er forventet.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 24.05.2012 08:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051