Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12 - FO 10/12 - Interpellasjon av 9.5.12 fra Asbjørn Brustad, SP: Skolemat

Det er allment kjent at mange barn i skolen ikke har spist før, eller i løpet av skoledagen.

Enhver ernæringsfysiolog eller helsepersonell kan dokumentere at lavt blodsukker, og andre fysiologiske tilstander, som følge av mangel på mat, fører til tapt evne til å ta inn informasjon og læring i vesentlig grad. Da hjelper det ikke hvor god læreren er, og hvor godt planverket er. Eleven tar ikke inn lærdommen.

Som en del av forebygging mot frafall og spesialundervisning i skolen, bør det sikres at alle elever får tilfredsstillende påfyll av energi.

Mange hevder dette er et foreldreansvar, men hvis man skal forebygge uønsket adferd og nå målene man setter seg må noen være villige til å se litt lenger enn til ansvarsgrensen. Noen foreldre evner ikke å løse problemet, mens andre ikke er oppmerksom på problemet med sitt barn.

Kanskje er det nok med holdningsskapende fokus. Kanskje må vi som skoleeier sikre at investert kapital ikke går unødvendig tapt. Det er ei investering i framtida det er snakk om.

Spørsmålet vil være: Vil ordføreren og kommunestyret ta grep for å få kartlagt over en periode i hvor stort omfang mangel på frokost og lunsj forekommer i grunnskolen i Levanger, og vurdere hvilke tiltak vi på en kostnadseffektiv måte kan benytte for å bøte på dette?


Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber administrasjonen foreta en kartlegging av omfanget av mangel på frokost og lunsj i grunnskolen, og ta en vurdering på hvilke mulige løsninger som kan bøte på dette på en kostnadseffektiv måte.

Asbjørn Brustad - klikk for personkort
Asbjørn Brustad, SP

behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 05.06.2012 10:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051