Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 21.03.12

Si DIN mening >>

Meninger:

15.02.12 - PS 6/12 Framtidig kinodrift i Levanger

Plan- og utviklingskomiteens uttalelse:
PS 16/12 Uttalelse i forbindelse med “Intensjonsavtale om kino på Moan” (sak opprettet i møtet)

----------------------

18.03.12 - PS 6/12 Framtidig kinodrift i Levanger

Stykkevis og delt?
Hovedproblemet er at verken lokalpolitikerne eller administrasjonen har maktet å få til /vedtatt en helhetlig plan som skal regulere den framtidige byutviklinga. Levanger kommune sitt kjennetegn er dessverre intern krangel om ethvert framtidretta perspektiv. Byen bærer sannelig navnet Citaslow med rette!

Sunn fornuft tilsier at en målretta infrastruktur må på plass FØR man "sveiser" sammen sentrum og den nye bydelen på havna. Ellers blir det mye skrik, men lite ull.

Kino og eventuelt kulturhus må utsettes til vi har fått en omfattende og bindende  reguleringsplan på bordet!

Bjørn Erik Dypdahl

===============

18.03.12 - FO 9/12 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (Sp)

"Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!"
Denne gangen blir ordføreren stilt et finurlig spørsmål.
Man skulle saktens tro at folk fra senterpartiet sjøl hadde begreper om den juridiske forskjellen mellom en enebolig versus hytte/fritidsbolig - etter at Åslaug Haga fikk en smekk for å ha leid ut stabburet sitt til boligformål.

Imidlertid finner jeg det naturlig at folk benytter hytta si langt mer etter som standarden øker.

Ofte bor pensjonister i fritidsboligen sin storparten av året - uten at jeg kan se noe galt i det.
Mener Jorunn Skogstad at Levanger kommune skal ansette "detektiver" for å føre oppsyn med hvor ofte det ryker av pipa eller er lys i vinduene?

Nei, da ser jeg langt mer alvorlig på at boplikten på gårdsbruk gradvis utvannes og undergraves!
Hva vil senterpartiet gjøre med de lovbrudda, Jorunn Skogstad?

Bjørn Erik Dypdahl

===============

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 19.03.2012 12:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051