Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 19/12 - Godkjenning ny selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS

Eva Kristin Lian - klikk for personkort
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
Arkivref. 2007/3088 - /074
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.03.12 21/12
Kommunestyret 21.03.12 19/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:
Selskapsavtale IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger ble opprettet i 1987 som en interkommunal samordning jf. Kommunelovens §27).
Institusjonen ble 21.8.2000 omorganisert til et IKS med 10 eierkommuner.  Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1.1.2012 har selskapet 40 eiere.

Flere nye kommuner har kommet til, og Mosvik og Inderøy gamle kommuner videreføres i 1756 Inderøy.  Selskapsavtalen er endret i tråd med status pr. 1.1.12012.  I tillegg til endringer på eiersiden, er §4, andre ledd, endret som følger:  “ Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker” mot tidligere Sør-Trøndelag fylke.

Vurdering:
For kommunen vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. 

Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.

Kommunestyret gir sin tilslutning til godkjenning av den nye selskapsavtalen.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2012 20:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051