Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14 - FO 20/14 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak- Levanger kommune som miljøfyrtårn

I kommunestyrets møte ble følgende oversendelsesforslag fra Venstre oversendt for videre behandling: «Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg / en kommunal enhet, gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn». I henhold til reglementet for behandling av oversendelsesforslag, skal legge fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget. Forslaget ble vedtatt oversendt fra kommunestyret 30. april 2014, vi befinner oss nå i november, og det kan neppe kalles snarest mulig.

Venstre vil at Levanger skal være en av landets mest miljøvennlige kommuner. Et løsningsorientert virkemiddel i miljøpolitikken er å sertifisere kommunen gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Dette er et norsk, offentlig sertifikat som blant annet er støttet av Miljøverndepartementet. Ordningen administreres av stiftelsen miljøfyrtårn som er lokalisert i Kristiansand. I styret for stiftelsen sitter representanter for NHO, LO, HSH, KS, Bedriftsforbundet samt representanter for kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand. Hensikten med den landsomfattende ordningen miljøfyrtårn er å heve miljøstandarden i så mange bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. Kommunale enheter som skoler og sykehjem kan også sertifiseres.

Flere bedrifter i Levanger er allerede sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Gode eksempler på dette er Danske Bank Levanger, Innherred Bygg AS, Meny Magneten, Norengros Medipro AS, Nær Engros Levanger AS, Princess Levanger, QPS AS, Thon Hotell Backlund og Vinmonopolet. Dette er viktige og sentrale bedrifter som Levanger kommune må lære av.

Det er på tide med mer miljøtenkning i forhold til kommunale bygg, og flere kommunale enheter i Levanger bør sertifiseres. Et svært godt eksempel er den nye ungdomsskolen på Røstad som bør gå foran som en spydspiss i sertifisering av kommunale bygg /enheter, og denne sertifiseringen bør starte opp så snart skolen er i drift. Deretter kan det legges en langsiktig strategi for hvor mange av de øvrige enheter og bygg som kan sertifiseres.


Spørsmål til ordføreren:

Når kommer oversendelsesforslaget om miljøfyrtårnsertifisering av kommunale enheter opp til behandling? 

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 19.11.2014 20:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051