Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.11.14 - FO 18/14 - Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn

Klima- og energiplanen for Levanger kommune, er produksjon av biogass i Skogn et sentralt tema, jf. punkt 9.2 Grønn energiproduksjon ved Fiborgtangen. Biokraft AS er nå klar for å starte bygging av fabrikk for produksjon av biogass drivstoff. Dette blir Skandinavias største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff (LBG). 

Plan legging, nødvendig utslippstillatelser, avtaler om råvarer og finansering er på plass. Det som mangler nå er avtaler med kjøpere av gassen.

Dersom intensjonsavtalen om salg av biogass til kollektivtransporten i Trondheim skal bli en realitet, må biogassen være prismessig konkurransedyktig med naturgass som blir levert fra Haugesund i dag.

Det som nå gjør den fossile naturgassen konkurransedyktig, er at den på linje med fornybar energi, ikke blir belastet med vegavgift.

Ut fra et miljø- og klima perspektiv, er det urimelig at fossilt brennstoff som naturgass, ska l ha avgiftsfritak. Spesielt uheldig blir det når dette hindrer biogass i å komme på markedet. Biogass er produsert av avfallsstoffer fra oppdrettsnæringa og fra slamavfall ved papirproduksjonen. Biogass som kan bli produsert ved Fiborgtangen vil dermed være klimanøytral. Ved leveranse til Trondheim, vil en dessuten spare på transport. Tankbiler som i dag går fra Haugesund kan erstattes med biler fra Skogn.

På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta et initiativ overfor Stortinget for at det ved behandling av statsbudsjettet blir en endring av avgiftspolitikken slik at biogass blir konkurransedyktig med naturgass?

Vil ordføreren be om et møte med finanskomiteen og trøndelagsbenken i Stortinget og gjøre rede for at en biogassproduksjon i Skogn kan være et bidrag i norsk klimapolitikk?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordføreren kontakte Stortinget før behandlinga av statsbudsjettet for å få endra på avgifta på fossil naturgass slik at biogass som er klimanøytral blir konkurransedyktig.

 


Gunnar Løvås - klikk for personkort 
Gunnar Løvås, SV

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 19.11.2014 20:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051