Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.03.14 - FO 4/14 - Spørsmål fra Vegard Austmo (SP) - Rapport om kommunestyre og demokrati

I en rapport datert 13 februar 2014 fra HiNT om kommunestyre og demokrati så kommer det frem en del funn som er grunn til en nærmere analyse om hvordan vi rigger vårt nærdemokratiske system. Levanger er ikke nevnt spesifikt, men rapporten som baserer seg på intervju/spørreskjema blant lokale politikere etterlater seg en del spørsmål og konklusjoner som vi i feiringen av 200 års jubileet må tenker mer i rundt. I tillegg så er det naturlig å se på vårt eget kommunestyre, kvinneandelen er lav og skjev mellom partiene-, og det er per i dag kun en representant som betraktes som ungdom.

Vi har hatt ulike organiseringer, og det finnes mange måter å gjøre dette på. Men endringer vil skje, og vi følger motene der som i alt annet. Ingenting tyde på at den ene organiseringen er bedre enn den annen, det vil være avhengig av målet som ligger til grunn for organiseringen.

Ingen av disse problemstillingene er nye, men både rapporten og  aktiviteten i kommunestyret gir rom for en bekymring av forankringen vi har som folkevalgte. Som byråkrat i det sivile liv så er det lett for meg å ty til den gamle floskelen om at administrasjonen blir så sterk som det politikerne tillater oss å bli. Men jeg er må innrømme at rapporten reiser et spørsmål om vi er blitt så sterke at det bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper.

Som politiker ser jeg behovet for at vi i mellomvalgår bruker tid til en vurdering om hvordan vi rigger oss til neste valg. Hva skal til for å øke bevisstheten om egen rolle, hva skal til for å sikre en bredere representasjon, og hvordan kan vi som politikere bedre vårt eget omdømme er spørsmål partiene nå må ta en prosess på. 

Mitt spørsmål til ordføreren er:

Hvordan vil ordføreren bidra til å snu denne rapporten til noe positivt, og hvilke tiltak ser ordføreren for seg at vi kan gjøre lokalt for at Levanger skal bli en kommune der vi politikere faktisk mener at det er vi som bestemmer?

 

Vegard Austmo - klikk for personkort
Vegard Austmo
Senterpartiet

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 19.03.2014 21:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051