Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.12 - sak 72/12 - Opprettelse av Rinnleiret museum SA

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2012/8349
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 05.12.12 42/12
Kommunestyret 12.12.12 72/12

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Rinnleiret Museum SA for å ivareta bygningsmasse og utearealer av fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret.
  2. Levanger kommune kjøper en andel á 100 kr i foretaket.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en driftsavtale med Rinnleiret Museum. 


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Rinnleiret Museum SA for å ivareta bygningsmasse og utearealer av fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret.
  2. Levanger kommune kjøper en andel á 100 kr i foretaket.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en driftsavtale med Rinnleiret Museum.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Kommunestyret 25.05.11 - sak 27/11 - Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet, hvor det pekes på at museumsvirksomheten ved Rinnleiret må gås igjennom med kommunen som eier sammen med Rinnleirets Venner samt andre aktuelle aktører.


Vedlegg:

  1. Forslag til vedtekter for Rinnleiret Museum SA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Rinnleiret Museum SA blir opprettet som et andelslag etter samvirkemodellen av Rinnleirets venner, Det Nordenfieldske Dragouner Corps og Levanger kommune.

Formålet med Rinnleiret Museum SA er å drive og vedlikeholde Levanger kommunes bygningsmasse og utearealer av vernet/ fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret i Levanger. Rinnleiret Museum SA skal forvalte de gjenstander som er utleid eller donert som utstillingsgjenstander i leiren.

Det skal opprettes en egen driftsavtale mellom Rinnleiret Museum SA og Levanger kommune som angir bygninger/areal samt betingelser for drift.

Vurdering:
Rinnleirets Venner har gjort en stor innsats for å ta vare på og formidle kunnskapen om den militærhistorien som er knyttet til Rinnleiret. Dette har vært gjort i samarbeid med Levanger kommune som eier av bygningsmassen.

Rådmannen har likevel sett behovet for å forsterke kommunen sitt engasjement også i Rinnleiret som kulturminne. En etablering av Rinnleiret Museum SA vil få museumsvirksomheten på Rinnleiret inn i en ny fase.

Organisasjonen vil inngå en driftsavtale med Levanger kommune, og inngå i de samhandlingsnettverkene som etableres for museumsvirksomheten i Levanger. Rustkammeret/Forsvarsmuseet blir en viktig ekstern samarbeidspartner for Rinnleiret Museum SA.
    Til toppen av siden  

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 12.12.2012 22:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051