Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - sak 52/15 - Boligbyggeprogram 2015

Marit Glæstad Sølvberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Glæstad Sølvberg
Arkivref. 2015/3802
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.06.15 65/15
Kommunestyret 02.09.15 52/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag til innstilling til:

Boligbyggeprogrammet godkjennes, og legges til grunn for klargjøring av nye områder/tomter i kommunen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Boligbyggeprogrammet godkjennes, og legges til grunn for klargjøring av nye områder/tomter i kommunen.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannen anbefaler at boligbyggeprogrammet godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret gjorde i sak 29/11, 25. mai 2011 vedtak om forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder.

Formannskapet fikk det politiske ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Det ble dessuten vedtatt at «Utarbeidelse av boligbyggeprogram gjeninnføres og legges fram for kommunestyret 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

På bakgrunn av politisk bestilling er det utarbeidet et boligbyggeprogram som vurderer hvor mange ant boenheter som bør bygges pr år, hvor boenhetene bør bygges og når. 

Vurdering:

Boligbyggeprogrammet bidrar til at boligutbyggingen i kommunen blir mer forutsigbar for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Den angir når de enkelte boligområdene i kommunen planlegges/forventes utbygd. Denne oversikten vil trolig føre til at kommunen oppnår ønsket antall boenheter på de stedene i kommunen som trenger det.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051