Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - FO 22/15 - Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Kulturarenaer i Levanger

Kultursjef Guri Marjane Sivertsen har gjennom Trønderavisa 26.august gjort rede for at det arbeides med en mulighetsstudie av det gamle vaskeriet på havna i Levanger. Dette er et alternativ som kan gi mulighet for at for eksempel Riksteatret kan gi forestillinger i Levanger, og gi øvingslokaler for lokalt kulturliv. Dette som et supplement til alle de kulturaktiviteter som foregår rundt i hele kommunen. 

Det har tidligere vært luftet ulike alternativer for nye kulturarenaer av ildsjeler i kulturlivet i Levanger, men det har ikke ført fram. Økonomien i Levanger med stor gjeld tilsier ikke at det lanseres noe i nærheten av det store Kimen i Stjørdal. Men det er på tide at det kommer fram vurderinger om lokaler som kan gi rom for større forestillinger enn det vi har i dag. Da må vi tenke langsiktig, legge fram planer som er økonomisk realistiske, og som kan utbygges trinnvis. Ingen ønsker en kulturhussatsing som ødelegger kommunens økonomi, eller som går på bekostning av oppvekst og eldreomsorg.

SV ønsker derfor utredningen Kultursjefen omtaler i Trønderavisa velkommen.

Spørsmålet til ordføreren er om han vil orientere kommunestyret om det arbeidet som er i gang?


Jostein Trøite - klikk for personkort

Jostein Trøite, SV

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051