Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - FO 21/15 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre

Levanger Venstre vil at Levanger kommune skal sette i gang en umiddelbar styrking av dagtilbudet for eldre. Dette er et viktig aktivitetstilbud og et viktig sosialt tilbud for den brukergruppen det er snakk om.

Gjennom de siste årene har posisjonspartiene skåret kraftig ned på dette tilbudet gjennom kommunestyrets årlige budsjettvedtak.  Dagtilbudene for de eldre i Åsen og Skogn er flyttet til Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS), som i tillegg til Grønn omsorg for demente (som organiseres en dag i uken) er det eneste dagtilbudet som er igjen for eldre i kommunen. Selv tilbudet ved LBAS, som er det eneste tradisjonelle dagtilbudet for eldre som er igjen, er kraftig redusert. Antallet dager hvor kommunen tilbyr et dagtilbud er har gått ned fra fem til fire dager per uke, og antallet plasser er redusert fra 20 per dag til 10 per dag. I tillegg til selve reduksjonen er hovedregelen på hvordan dette praktiseres, at eldre i sentrumsområdet blir prioritert på to av ukedagene, mens eldre fra Åsen og Skogn blir prioritert på de to øvrige dagene.

Antallet personer som får være med på et kommunalt dagtilbud er dermed kraftig redusert. Antallet steder hvor man tilbyr tradisjonelt dagtilbud for eldre har gått ned fra 3 til 1, antallet dager er redusert fra 5 til 4 og antallet plasser på det tilbudet som gjenstår er skjært ned fra 20 til 10.  Dette er langt ifra tilfredsstillende for en kommune som ønsker å tilby en verdig eldreomsorg. Levanger kommune har gått fra å ha et godt utbygd dagtilbud for eldre, til å ende opp med et minimumstilbud.

Venstre vil ha en snarlig styrking av dagtilbudet, og det må skje umiddelbart. Fokuset på den praktiske og hverdagsbaserte eldreomsorgen i kommunen, som dagtilbudene representerer, har forsvunnet.  LBAS peker seg ut som et sted hvor vi på dagen kan utvide antallet dagtilbudsplasser, og fra Venstres side ser vi ingen grunn til å utsette en utvidelse av dagtilbudet. Vi kan ikke vente til den nye institusjonen på Staup er ferdig, de eldre trenger bedre livskvalitet nå.


Spørsmål til ordføreren

Hvilke umiddelbare tiltak vil ordføreren iverksette for å øke antallet dagtilbudsplasser ved Levanger bo- og aktivitetssenter?

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051