Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 23.10.19

Formannskapssalen, Levanger rådhus
Kl. 15.15 - 15.30 (etter Administrasjonsutvalget)

Sakliste (rev. 18.10.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 108/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 109/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 110/19 Høring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år utredning vedtak
PS 111/19 Satser og telledatoer private barnehager 2020 utredning vedtak
PS 112/19 Medlemsskap og støtte Næringsforeningen Levanger - utlagt 18.10.19 utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf  
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf  
Robert Svarva ap medlem ap  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap  
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  

 
Orienteringer:

Presentasjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (sak 14/19) v/kommunedirektør Ola Stene - presentasjon PDF - video 

Merknader:

Ekstra formannskapsmøte settes opp 20.11.19.

  Til toppen av siden

 

 

PS 108/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 23.10.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Asbjørn Brustad og Gunnar Morten Løvås

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Asbjørn Brustad og Gunnar Morten Løvås
Til toppen av siden

 

PS 109/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 23.10.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden


 

PS 110/19 Høring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år

Saksprotokoll i Formannskap - 23.10.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det forventes at staten dekker den merkostnad en omlegging av ordningen eventuelt vil medføre.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse i tråd med dette saksframlegget.  

Det forventes at staten dekker den merkostnad en omlegging av ordningen eventuelt vil medføre.
Til toppen av siden


 

PS 111/19 Satser og telledatoer private barnehager 2020

Saksprotokoll i Formannskap - 23.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2020 settes til:

Barn 0-2år

218 271

Barn 3-6 år

104 237

Forslaget er basert på regjeringens forslag til maksimal sats for foreldrebetaling og deflator. Rådmannen får fullmakt til å endre satsene dersom det blir endringer i statsbudsjettet. 

2. Telledatoer i 2020: 01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.
Til toppen av siden

 

 

PS 112/19 Medlemsskap og støtte Næringsforeningen Levanger

Saksprotokoll i Formannskap - 23.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Formannskapet bevilger 50.000 kroner i støtte til oppstart av Næringsforeningen i Levanger. Bevilgningen dekkes inn på område 1320 næringsarbeid.  
  2. Levanger kommune blir medlem i Næringsforeningen i Levanger.

Til toppen av siden

 

 

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 03.12.2019 08:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051