Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 118/19 - Lønnsutvalg til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for kommunedirektøren - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/6378
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 118/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til gjennomføring av medarbeidersamtale og fastsetting av lønn for kommunedirektøren, bestående av følgende medlemmer: ______________  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Etter hovedtariffavtalen kap 3.4.1 er det kommunen som fastsetter lønn til den administrative ledelsen. I Levanger kommune har ansvaret for å vurdere og fastsette lønn til rådmannen/kommunedirektøren i lang tid vært delegert til et utvalg oppnevnt av formannskapet.  

Formannskapet opprettet i møte 05.10.16, sak 88/16, et lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til forhandling av rådmannens lønn.

Utvalget besto av følgende medlemmer: Robert Svarva, Karl M. Buchholdt og Anita Ravlo Sand.

I tillegg til å vurdere kommunedirektørens lønn, skal utvalget gjennomføre medarbeidersamtale med kommunedirektøren.

Vurdering:

Det må velges et nytt lønnsutvalg utvalg for inneværende periode.  

Ordførerens og varaordførerens godtgjøring er ikke koblet til kommunedirektørens lønn i Levanger kommune, slik at disse også kan være aktuell for å velges inn i et slikt utvalg.

I et utvalg på 3 personer må begge kjønn være representert. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051