Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 29.01.20

Formannskapssalen, rom 3008, rådhuset 3. etg.
Kl. 15.00 - 15.10

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 16/20 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 17/20 Overtakelse av privat barnehage utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste  Møter Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf x  
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf x  
Robert Svarva ap medlem ap x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 

PS 16/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2020

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Nina Bakken Bye og Nina Elisabeth Berget

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Nina Bakken Bye og Nina Elisabeth Berget

  Til toppen av siden

 

PS 17/20 Overtakelse av privat barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer (Høyre, KrF) 

INNSTILLING:

  1. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse etter kap. 16 i Arbeidsmiljøloven. De faste ansatte i barnehagen, inkludert styrer blir ansatt i Levanger kommune fra 01.04.2020.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre avtale vedrørende utstyr og inventar med inntil 300 000,- etter verdivurdering. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
  3. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille leieavtale med eier med en leiesum på 10 000,- eks. strøm pr. mnd. Levanger kommune forplikter seg til å leie ut barnehageåret 2020/2021. Etter dette en oppsigelsestid på 3 mnd.

  Til toppen av siden

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 29.01.2020 15:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051