Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.08.17 - FO 4/17 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune

Som kjent har LO-advokatene stevnet Levanger kommune for retten i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune, nærmere bestemt i forbindelse med nedleggelsen av Dagsverket.

Det har nå gått tre år siden et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti la ned Dagsverket. I etterkant av nedleggelsesvedtaket har den tidligere Dagsverket-utvikleren Svein Olav Skogstad havnet i konflikt med kommunen. Han har blitt erklært illojal av arbeidsgiver, kalt inn på teppet til kommunens ledelse og fikk forhåndsvarsel og tilrettevisning for sine ytringer i lokalavisa.

Det ble opprettet personalsak mot Skogstad, men forhåndsvarselet havnet i den elektroniske møtekalenderen og ble tilgjengelig for alle ansatte i samkommunen. Først etter nesten to år ble forhåndsvarslet og tilrettevisningen trukket tilbake av Levanger kommune, men det skjedde ikke før Sivilombudsmannen varslet et møte med rådmann og ordfører, og en opprydding i saken.

Vi kan også nevne at ordføreren avviste en interpellasjon fra SVs Jostein Trøite om å beklage ovenfor Skogstad den urettmessige behandlingen han har vært utsatt for, og i juni kunne vi lese gjennom lokalmedia at saken har havnet i rettssystemet.

I samtale med Inntrøndelag tingrett får jeg opplyst at etter innlevering av stevning og oversendelse til saksøkte (i dette tilfellet Levanger kommune), vil neste steg være et planleggingsmøte mellom partene. Planleggingsmøtet, dette er møter som ofte holdes som telefonmøte, skal blant annet planlegge videre fremdrift i saken og fastsette dato for en eventuell rettssak.

Ettersom det er levert et stort søksmål mot kommunen, er det viktig at formannskapet har god kontroll i den pågående saken, samt at kommunen må ha kontroll på detaljer og regelverk. Kommunen må kunne dokumentere den har gjort alt på riktig vis.


Spørsmål til ordføreren:

  1. Synes ordføreren at Levanger kommune har håndtert den pågående personalsaken på en tilfredsstillende måte?
  2. Hva er fastsatt dato for planleggingsmøtet? 

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
, V
 

behandling


Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 31.08.2017 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051