Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 123/17 - Regnskap for Skogn fjellstyre 2016

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/4579 - /212
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 123/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2016 tas til orientering.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Regnskap revisjonsrapport og årsmelding for Skogn fjellstyre 2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2016. I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Til orientering vedlegges i tillegg årsmeldinga for 2016.  

Vurdering:

Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre.  

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051