Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 117/17 - 17.mai komiteer for 2018

Marit Hæreid Sandstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Hæreid Sandstad
Arkivref. 2017/8174
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 117/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere og medlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

17.maikomiteen for 2017 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for 2018.  Nedenfor følger liste over de som er foreslått: 

Levanger/Frol og Nesset    
Inger Marie Haug Roaldmarka 7 7609   Levanger
Anders Børstad Roaldmarka 8 7609   Levanger
Tanja Lund Vårtunvegen 23 7607   Levanger
Gunn Jønvik Nylandet 2 7602   Levanger
Line Haaland Julsborg 19 7607   Levanger
Yngvar A. Sandodden Håkon d.g.gt.48A 7600 Levanger
Anne Lise Nordholmen Eidsbotnv. 38 7603 Levanger
Lars Erik Hjulstad Nelius Hallansv. 8 7603   Levanger
Anita Haugmark Varslot Hojemsv. 193 7609   Levanger
     
Markabygda    
Aina Hallan Markabygdv. 152 7622   Markabygda
Reidar Kvam Movassvegen 162 7620 Skogn
Grete Grandgård Hallanvegen 125 7622 Markabygda
Per Annar Myrskog Burelva 83 7622 Markabygda
Kari Jessen Bumyrvegen 44 7622 Markabygda
Bernt Hallan Bumyrvegen 44 7622 Markabygda
Håvard Løvli Sørgrenda 233 7622 Markabygda
     
Åsen    
Inger Lise Myhr Dullumgrenda 81 7630 Åsen
Andreas Aas Vollamarka 4 7532 Åsenfjord
Christine Meyer Vinanvegen 229 7630 Åsen
Kjell Georg Opheim Husbygrenda 85 7630 Åsen
Jarle Grenne Langåsvegen 42 7630 Åsen
Line S. Benjaminsen Åvikvegen 76 7632 Åsenfjord
Line Schulze Almlid Mossingvegen 116 7630 Åsen
Morten A. Stokkan Sveet 25 7630 Åsen
Morten Einarsve Åvikvegen 55 7632 Åsenfjord
Pål Larsen Frostavegen 59 7630 Åsen
     
Skogn    
Linda N. Svendgård Svendgårdsv. 12 7620 Skogn
Cathrine Salberg Støreshøgda 175 7620 Skogn
Geir Svendgård Roe Bergslia 7 7620 Skogn
Steinar Aspås Gamle E6 1411 7620 Skogn
Lena Mäntynen Gamle Kongev. S. 318 7623 Ronglan
Maria Arnstad Brun Bjørnangv. 22 7620 Skogn
Bjørnar Flovik Bjørnangv. 20 7620 Skogn
Roald Eiternes Bygdavegen 113 7620 Skogn
     
Ytterøy    
Hallgeir Skjørstad, leder Sørsia 210 7629 Ytterøy
Helga Mathea Nøst Bjørvikdalen 118 7629 Ytterøy
Hans Peder Eines Innbygda 376 7629 Ytterøy
Julie Winnberg Innbygda 376 7629 Ytterøy
Marit Thomassen Sørsia 514 7629 Ytterøy
Sæbjørn Veiteberg Innbygda 239 7629 Ytterøy
Anne Karlsen Bergshaugen 19 7629 Ytterøy
Giedre Cepuliene Sørsia 521 7629 Ytterøy
Angele Zalgeviciute Flatan 171 7629 Ytterøy
Steinar Vandsvik Nesset 98 7629 Ytterøy
Oddbjørn Berg Kjølsvik 5 7629 Ytterøy
Lars Erik Vandsvik Nesset 96 7629 Ytterøy
Roar Wandsvik Salatervegen 143 7629 Ytterøy
Anne G. Pedersen Øvresflata 31 D 7629 Ytterøy
     
Ekne    
Anita Ravlo Sand, leder Byavassvegen 429 7624 Ekne
Johan Vestrum Gevikvegen 167 7624 Ekne
Tone Grønnesby Sjøgrenda 72 7624 Ekne
Sondre Amundsen Grendevegen 3 7624 Ekne
Aud Wiborg Falstadberget 15 7624 Ekne
Pia Hernes Sjøgrenda 46 B 7624 Ekne
Henning Brandt Eknesvegen 170 7624 Ekne


Vurdering:

Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges.  Det er ikke alle komiteene som har foreslått ny leder.  I disse tilfellene anmodes de nyvalgte komiteene å konstituere seg selv.

Komiteene for 2018 må fremme forslag på nye medlemmer til 17.maikomiteen for 2019.  Dette forslaget sammen med komiteens regnskap må sendes Levanger kommune snarest etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen oktober 2018.  

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051