Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 114/17 - Ombygging av lokaler for Mattilsynet i Filmfabrikken

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivref. 2017/8189
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 114/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ombygging av Mattilsynets lokaler godkjennes med en kostnadsramme på kr. 8 mill.  

Nødvendig justering av investeringsbudsjettet tas i forbindelse med budsjettrevisjon i desember 2017. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Mattilsynets tilbudsinnbydelse. 


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Mattilsynet leier i dag lokaler av Levanger kommune ved Helge Ingstads veg 17 (Filmfabrikken). Leiekontrakten utgår den 1. august 2018. 

På grunn av at leiekontrakten utgår, inviterte Statsbygg på vegne av Mattilsynet potensielle aktører i eiendomsmarkedet til å komme med tilbud på leie av lokaler, deriblant Levanger kommune. Det ble søkt etter kontorlokaler til 17 personer med en leieperiode på 10 år, eventuelt med opsjon på å kunne forlenge i ytterligere to perioder på 5 år.

Statsbygg har på vegne av Mattilsynet utarbeidet en kravspesifikasjon, der de har spesifisert krav til både bygget og uteområdet. Kravspesifikasjonen medfører relativt store ombygginger i forhold til dagens situasjon.

Med bakgrunn i kravspesifikasjonen fra Mattilsynet har enhet for bygg- og eiendom utarbeidet et tilbud med plantegninger og leiepris. Den 14.11 fikk vi beskjed om at vårt tilbud er valgt på grunnlag av egnethet og totalpris.

Bakgrunnen for at saken nå fremmes for politisk behandling er at ombyggingen ikke er tatt inn i investeringsbudsjettet.

Vurdering:

Det er viktig å beholde arbeidsplassene Mattilsynet gir i Levanger, i tillegg er Mattilsynet en stor og viktig leietaker i Filmfabrikken.

Årlige leieinntekter er i vårt tilbud satt til kr. 810.000,- pr. år.

Byggearbeidene skal ut på en åpen anbudskonkurranse. En kan derfor bare omtrentlig fastsette kostnadene i byggeprosjektet. Arealet som skal bygges om er på 507m2 (brutto) og 450m2 (netto). Det vil bli kostnader knyttet til endring av planløsning, etablering av nye våtrom, samt utvidelse og ombygging av eksisterende tekniske anlegg. Mattilsynet har også satt strenge krav til materialbruk som må følges.

Ut i fra erfaringstall har vi stipulert en kostnad på kr. 15.000,-/m2, noe som gir en totalkostnad på kr. 7.6 mill. inkl. mva. Tindved Kulturhage AS har også ønske om å etablere en ny arbeidsplass innenfor lokalene de leier i Filmfabrikken. Mattilsynet er i byggeperioden tilbudt å leie lokaler ved vaskeriet på havna. En må også påregne noen tilpasninger av disse lokalene. Samlet sett vil kostnadene komme på ca. 8 mill.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051