Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 112/17 - Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS. Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/8288 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 112/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, innvilges fram til den 31.12.2019 salgsbevilling for egenprodusert alkoholholdig drikk i gruppe 1 fra egne, separate lokaler.
  2. Levanger kommune har ingen merknader til nettbasert salg av produktet under forutsetning av at alkohollovens krav om kontroll i forbindelse med transport og utlevering blir ivaretatt på en tilfredsstillende og forskriftsmessig måte.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene v/ kemner ISK og politiet v/ lensmannen i Levanger. 


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, har i brev datert den 29.09.2017 søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1. 

Virksomheten er fram til den 31.12.2019 innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, samt kommunal tilvirkningsbevilling for skjenking av øl i bedriftens lokaler. Stedet har også statlig tilvirkningsbevilling, noe som er et krav og da sammen med en registreringsplikt hos Skatteetaten.

F.nr. 31.08.62, Dagrun Myhr, og f.nr. 14.01.66, Laila Dahlstrø, er godkjent som henholdsvis styrer og stedfortreder for de respektive bevillinger.

7610 Rampa AS ønsker nå en utvidelse av konseptet med lokalbrygget øl i alkoholgruppe 1. Lokalbrygget øl er godt mottatt i markedet og kundene etterspør av den grunn mulighetene for å kunne kjøpe med seg produktene hjem.

Utlevering av ølet vil bli foretatt i egne, separate lokaler for ikke å komme i konflikt med bestemmelsene i alkoholloven som krever at skjenking og salg ikke kan utøves fra samme lokale.

Virksomheten ønsker også å foreta salg via internett og da på samme måte som Vinmonopolet benytter. Rutiner for transport og utlevering vil da være de som er fastsatt av Helsedirektoratet og som virksomheten allerede har fått godkjent i sin statlige tilvirkningsbevilling. Salg og distribusjon av produktene vil således bli utført innen rammene av gjeldende regelverk.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet ved lensmannen i Levanger og kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et helsemessig og sosialt perspektiv i medhold av delegert myndighet og vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i    gruppe 1 fra egne separate lokaler. Rådmannen har heller ingen merknader til salg via internett under forutsetning av at virksomheten etablerer rutiner som ivaretar alkohollovens bestemmelser om kontrollrutiner fullt ut i forbindelse med den nettbaserte handel og transport og utlevering av varene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051