Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.08.18 - sak 74/18 - Foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2018/10925 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.08.18 74/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til leide lokaler i Kirkegata 31 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 25.03.89, Rawand Najmalddin Ismael, og f.nr. 03.02.90, Hsa Hae Htoo Pree, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

 
Saksopplysninger:

Foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS, har den 18.07.2018 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Kirkegata 31 i Levanger. Det har tidligere i en årrekke vært restaurant i de samme lokaler. Søker vil profilere stedet som et spisested i italiensk stil.

F.nr. 25.03.89, Rawand Najmalddin Ismael, og f.nr. 03.02.90, Hsa Hae Htoo Pree, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Nødvendige og lovpålagte kunnskapsprøver er gjennomført og bestått.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Det har i en årrekke vært spisested i de samme lokaler og jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS, gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 25.03.89, Rawand Najmalddin Ismael, og f.nr. 03.02.90, Hsa Hae Htoo Pree, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.08.2018 19:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051