Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.10.15 - sak 98/15 - Marsimartnan 2016

Solbjørg Eggen - klikk for personkort
Saksbehandler: Solbjørg Eggen
Arkivref. 2015/6888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.10.15 98/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Formannskapets representant til martnaskomitéen for 2016 er: 

  ---------------------------------
   
 2. Rådmannen bes om å lage en prosjektbeskrivelse for videreutvikling Marsimartnan og søke regionale utviklingsmidler til dette prosjektet.  


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg: 

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Historisk bakgrunn
Marsimartnan, knyttet til Mattisdag (24. februar), kan spores tilbake til Vikingtida.
Rundt år 1750 var mer enn 1500 svenske fórbønder med hester på martnan og handlet med fiskere, fiskebønder og andre handlende.

Den moderne Marsimartnan

I mars 1991 oppsto den moderne Marsimartnan etter 50 års dvale, delvis med nytt innhold, men med solid kulturhistorisk forankring.

Marsimartnan gjennomføres i forbindelse med Mattisdag i månedsskiftet februar / mars hvert år.

Levanger kommune er den formelle eier av merkevaren Marsimartnan. Hvert år oppnevnes det en komité som arbeider med Marsimartnan. Formannskapet oppnevner et medlem til komitéen.

Visjon, mål og strategier

Visjon for Marsimartnan:

Marsimartnan skal bli det største og beste faste vinterarrangementet i Trøndelag og skal befeste Levanger som tradisjonelt handelssted og kulturbærer.

Overordnet mål for Marsimartnan:

Marsimartnan skal være et markedsarrangement bygd på tradisjoner, kvalitet, kultur og opplevelser.

Strategier:

 • Utvikle Marsimartnan som et kvalitetsmartna med vekt på tradisjoner innen handel – mat – håndverk
 • Utvikle Marsimartnan som et bredspektret kulturarrangement med kvalitet
 • Utvikle Marsimartnan til å bli en økonomisk bærekraftig enhet
 • Utvikle Marsimartnan som et viktig opplevelses- og reiselivsprodukt
 • Tett samarbeid med Rørosmartnan og Gregoriemarknaden
 • Marsimartnan som konsept skal utvikle dugnadsånden/det frivillige arbeidet gjennom lag og foreninger


Vurdering:

For å videreutvikle Marsimartnan i tråd med visjon og mål, må det være en person som har dette som arbeidsoppgave gjennom hele året. Det er et stort potensiale i Marsimartnan som arrangement sett i lys av fredningen av Trehusbyen og mulighetene som dette gir. Historien og omgivelsene gir Levanger et godt grunnlag for å utvikle en kvalitetsmartna forankret i historie, tradisjon og kultur, men dette forutsetter at man har ressurser til å jobbe med dette gjennom hele året.  

Slik situasjonen er i dag så er det ingen som jobber med dette gjennom hele året. Martnaskomitéen har nok med å organisere og gjennomføre arrangementet fra år til år. Skal det skje en videreutvikling av Marsimartnan er det derfor nødvendig å få på plass en stilling som har dette som oppgave. Rådmannen foreslår derfor å lage en prosjektplan for å utvikle Marsimartnan videre i tråd med de visjoner og mål som ligger til grunn for arrangementet, og søke regionale utviklingsmidler for et treårsprosjekt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2015 15:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051