Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.10.15 - sak 97/15 - Søknader om økonomisk støtte andre halvår 2015

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/2755 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.10.15 97/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.      Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

01

Levanger Røde Kors

           20 000

03

Lions Club Levanger

             5 000

07

Korpsforum Levanger

           10 000

08

Levanger Svømme og Livredningsklubb

           10 000

09

Levangerelva grunneierlag

           15 000

10

Roknesvollen 4H-seter

           10 000

12

Åsen Museum & Historielag

           20 000

13

Levanger Nye Teater

           10 000

15

IL Aasguten

           10 000

17

Revykompaniet, Levanger

           10 000

18

Skogn IL v/ skigruppa

           20 000

 

Sum

140 000


2. Samlet beløp, kr. 140.000,-, belastes konto nr. 11400/14703 – 1000 – 1000 – Overføringer til andre/annonse, reklame m.v.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sakene nr. 32/08 og 91/14, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknadene. 

Saksopplysninger:

Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08 :

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. 

Følgende kriterier prioriteres:

  • Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
  • Tilskudd til forebyggende arbeid.
  • Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
  • Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn.
  • Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse.
  • I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.


Det gis ikke tilskudd til:

  • Landsomfattende tiltak.
  • Arrangement som omfatter bare voksne personer.
  • Skoleturer o.l. 


Kriterier for tildeling ble videreført gjennom formannskapets behandling av saken den 29.10.2014 i sak nr. 91/14.

På budsjettet for 2015 er det avsatt kr. 1.000.000,-  til formålet. Det er pr. d.d. belastet ca. kr 731.000, - fordelt på konto nr. 11400/14703 – 1000 – 1000 – Overføringer til andre/annonse, reklame m.v. I dette beløp ligger sponsorstøtte på kr. 280.000,- til særskilte sponsorobjekter, jfr. F-sak nr .24/15 av den 11.03.2015, støtte til politiske partier på totalt kr.116.000, fordeling av midler fra formannskapets konto for første halvår 2015 med kr. 300.000, jfr. F-sak nr. 37/15 av den 06.05.2015, støtte til TV aksjonen 2015 med kr. 20.000, jfr. F-sak nr. 88/15 av den 07.10.2015 og dekning av underskudd ved årets marsimartna med  kr. 14.649, jfr. F-sak nr 89/15 av den 07.10.2015.

Støtte til skolekorps i forbindelse med spilling 17. mai utgiftsføres også over disse konti.

En har pr. d.d. mottatt søknader slik (PDF):

Nr.

Søker

Søknadens formål

Søknadssum

01

Røde Kors Levanger

Tilskudd til ungdoms arbeid

70.000

02

Lofoten mot Sellafield

Planlegg/gjennomføring av Infoarena 2015/2016

   1.000

03

Lions Club Levanger

Lions høstleker for funksjonhemmede, 09/2015

10.000

04

Levanger kunstforening

Utstilling Staup 2015 med barn som overordnet tema

20.000

05

Militære Veteraners Motorsykkelklubb Norge

Etablering av samlingspunkt i regionen

Ikke oppgitt

06

Levanger Musikkforening

Reparasjoner og innkjøp av instrumenter

25.000

07

Korpsforum Levanger

Seminar på Levanger Ungdomsskole, dekning av egenandeler mv

20.000

08

Levanger Svømme og Livredningsklubb

Arrangering av stevne og finansiering av elektronisk tidtakerutstyr

Ikke oppgitt

09

Levangerelva grunneierlag

Tilrettelegging av tursti

60.000

10

Roknesvollen 4H-seter

Markedsføringsmidler

40.000

11

Nordlig Regnbue/Levanger Voksenopplæring

Støtte til Norges eldste og nåværende eneste flerkulturelle avis

Ikke oppgitt

12

Åsen Museum & Historielag

Restaureringsarbeider ved Elvheim Bygdetun

Ikke oppgitt

13

Levanger Nye Teater

Oppsett av stykket Ronja Røverdatter

100.000

14

Anne Engen Andersen

Støtte til satsing innen friidrett, høydehopp, repr. Frol IL, individuell søknad

Ikke oppgitt

15

IL Aasguten

Støtte til renhold av toaletter ved Stokkvola Tusenårssti, utgifter 2015 kr. 17.000,-

Ikke oppgitt

16

Espen S. Aksnes

Støtte til sykkelsatsing 2015/2016

 15.000

17

Revykompaniet, Levanger

Støtte til revyen «itj godt å våttå» i Festiviteten, nov 2015, ungdomsaktører 18-30 år.

 15.000

18

Skogn IL v/ skigruppa

Videre vedlikehold av turmålet Bukkhaugen

 40.000


Vurdering:

Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008 og senere videreført gjennom vedtak den 29.10.14 i F - sak nr. 91/14. På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene for 2. halvår 2015:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

01

Levanger Røde Kors

           20 000

03

Lions Club Levanger

             5 000

07

Korpsforum Levanger

           10 000

08

Levanger Svømme og Livredningsklubb

           10 000

09

Levangerelva grunneierlag

           15 000

10

Roknesvollen 4H-seter

           10 000

12

Åsen Museum & Historielag

           20 000

13

Levanger Nye Teater

           10 000

15

IL Aasguten

           10 000

17

Revykompaniet, Levanger

           10 000

18

Skogn IL v/ skigruppa

           20 000

 

Sum

140 000

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2015 15:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051