Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.10.15 - sak 95/15 - Møteplan 2016 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/7005
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.10.15 95/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplan for 2016 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Møteplan 2016 - Levanger kommune PDF - JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Forslag til møteplan for 2016 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse. 

Vurdering:

Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år. 

Det foreslås at det i mars holdes et 2-dagers dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med et kommunestyremøte.

Det er lagt opp til en dag folkevalgtopplæring i september i tilknytning til et kommunestyremøte. Dette blir den 3. av 4 dager folkevalgtopplæring, jfr. KS Folkevalgtprogram 2015-2019.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter eller at møter kan bli avlyst på grunn av liten saksmengde. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2015 15:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051