Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.06.17 - FO 2/17 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valg av representanter til representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS)

Brøt ordføreren og Arbeiderpartiets lokallagsleder kommuneloven og lov om interkommunale selskaper?

I saksopplysninger til sak 6/17 Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS – valg av representanter til representantskapsmøtet får vi opplyst at Kari Kjerkol (som også er leder i Levanger Arbeiderparti) har fungert som kommunens representant i representantskapsmøtet i selskapet frem til kommunestyrets oppnevnelse 1. mars. I følge saksopplysningene er hun ikke valgt av kommunestyret til vervet, men utpekt av ordføreren.

Flere har reagert på denne typen behandling. Da kommunestyret foretok formelt valg i mars 2017, spurte SVs Jostein Trøite om bakgrunnen for denne oppnevnelsen, videre har undertegnede stilt forespørsler om kommunens praksis i forbindelse med oppnevninger i formannskapsmøtene 22. mars og 26. april.

Valg av representanter til representantskapsmøtene i et IKS reguleres av lov om interkommunale selskaper § 6 lyder:

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.

Når en lov inneholder bestemmelsen «kommunestyre selv» innebærer det et forbud mot delegering av valg og oppnevnelser av representanter til representantskapsmøter i et IKS, noe som innebærer at det kun er kommunestyret som kan velge utsendinger.  Det er derfor veldig beklagelig at ordføreren velger en slik fremgangsmåte, da man både på prinsipiell og på generell basis bør ha stor respekt for funksjonen til de folkevalgte organene i kommunen.


Spørsmål til ordføreren:

Hvordan vil ordføreren bidra til at oppnevning / valg av representanter til representantskapsmøtene i interkommunale selskaper (IKS) blir gjort på lovlig måte i fremtiden?

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
, V
 


Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2017 14:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051