Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Formannskapet 25.11.15

Meninger:

20.11.15 - PS 105/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune

Budsjettvedtaket 2015 Appendix 13 punkt J. Husleie Breidablikktunet Omsorgsboliger.

Etter vedtaket fikk jeg spørsmål fra pårørende: Hva er årsaken til at betalingen på Breidabliktunet var mye forhøyet etter årsskiftet 2014-15? Jeg henviste de til Appendix 13.

I ettertid er det blitt meg fortalt att Omsorgsboligene på Breidablikktunet ikke er en del av boligforvaltningen, men ligger inn i budsjettet til institusjonen på Breidablikk.

Forventer at alle som leier kommunale boliger skal ligge inn under samme forvaltning. Slik at driftsbudsjett i omsorgstjenesten og utleie av leiligheter ikke blandes.

Når husleie på Breidabliktunet øker fra 8065,00 i -14 til 8870,00 pr.mnd for en leilighet på 34 m2 og for 45m2 til 9680- pr. mnd. i 2015. Til sammenligning betaler de ca. 7300,- på LBAS.

Da renta er på bunnivå og strømprisen er låg, forventet jeg at det blir godskrevet beboerne.

Ber politikerne gjennom budsjettet ordne opp i dette.

Alle omsorgsboliger flyttes over til boligforvaltningen, dette er også meget viktig etter som det kommer til nye omsorgssenter. Husleie og pleie må ikke blandes.

Regnskapet for omsorgsboligdelen på Breidablikktunet må også legges frem. ( etter andre tertial).

Det må også legges frem en husleieoversikt for Breidablikktunet de siste 10 år. Det må finnes i deres budsjett, har vansker med og finne det på nettet.

Guri Skjesol

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 24.11.2015 09:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051