Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.11.15 - sak 109/15 - Frol IL - Orientering - Søknad om økonomisk garanti for mulig VM i Orientering i Leavanger

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2015/7295 - /256
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 25.11.15 109/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Frol IL orientering gis en mulig underskuddsgaranti begrenset oppad til 2 mill kr i forbindelse med søknad om VM i orientering i 2019. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Søknad om økonomisk garanti for mulig VM i Orientering i Leavanger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 

Saksopplysninger:

VM i orientering er internasjonalt kjent som WOC, forkortelse for World Orientering Championship. WOC har i de siste årene blitt arrangert årlig, der alle øvelsene, både skogsøvelsene og sprintøvelser i by-/parkmessige omgivelser har inngått. Fra 2019 deles dette i et arrangement med øvelser i skog og et urbant arrangement. For 2019 er det ventet at det skogsmessige arrangementet legges til Norge, dersom man finner kvalifiserte arrangører. 

Frol IL orientering er en av tre mulige arrangører. I brev av 9. november gis det en orientering om arrangementet og søkes om forhåndstilsagn på kommunal underskuddsgaranti begrenset oppad til 2 mill kr.

WOC er et meget stort arrangement når det gjelder tilreisende og oppmerksomhet. I løpet av ei uke er det 3 øvelser som omfatter omkring 250 deltakere fra omkring 40 nasjoner, til sammenligning er dette flere nasjoner enn ski-VM. De siste årene har det vært 3-5000 deltakere på publikumsløp over 5-6 dager i forbindelse med WOC. Inntil videre legger vi det laveste tallet til grunn. Det er et krav at det skal produseres TV-overføring, som antas vil bli sendt i omkring 10 land. Det vil være et krav at det også arrangeres et prøve-VM i form av et verdenscupløp året før, med særlig krav til teknisk utstyr. Samme kart kan ikke benyttes til både prøve-VM og VM.

Arrangøren må garantere at arenaer, overnattingsfasiliteter, infrastruktur, arrangørkompetanse /-kapasitet holder mål, videre må arrangøren dokumentere økonomisk evne til å gjennomføre arrangementet samt politisk støtte i kommune og fylkeskommune. Arenaer innebærer nyutviklede kart og arenaområder med tilgang til strømforsyning og bredbånd.

Om arrangementet legges hit kan basen for løpsadministrasjon og pressesenter være i Levanger, med arenaer innenfor 20 min kjøring. Overnatting vil skje innenfor aksen Trondheim – Steinkjer. Det vil være muligheter for mange ulike tilstelninger og aktiviteter i forbindelse med arrangementet.  

Det har ikke vært lang tid til planlegging, men idrettslaget har utarbeidet et foreløpig forslag til budsjett. Dette budsjettet har en inntektsside på 8,2 mill og en kostnadsside på 7,2 mill og altså et overskudd på nesten 1 mill kr. Det søkes om en garanti begrenset oppad til 2 mill kr. 

Kommunenes og fylkeskommunens mulighet til å gi garantier er regulert i egen forskrift. Garantien skal være tidsbegrenset og beløpsbegrenset og må godkjennes av fylkesmannen.

Vurdering:

Både ordfører og rådmann har deltatt på flere møter med Frol IL ang mulighetene for å få VM i orientering til vært distrikt. Det ble også orientert i samkommunestyret 30.oktober. (presentasjon, video)

WOC ble arrangert i Trondheim i 2010. Frol il opplyser at de økonomiske ringvirkningene for samfunnet anslått til 30 millioner kroner i tillegg til omsetningen hos arrangøren.

Idrettslaget skriver i sin søknad følgende:

«Et tilsagn om en økonomisk garanti vil tydeliggjøre overfor NOF at det er politisk støtte lokalt. Som nevnt er usikkerheten i økonomien stor, men vi mener det kan ligge et visst potensial for et resultat nærmere 1 million kroner, se vedlagte budsjett. Med omsetning og kostnader på 8,3 og 7,3 millioner kroner skal det likevel ikke være store avvik før utslaget i resultatet blir stort. Av hensyn til medlemmene i idrettslagene kan vi derfor ikke inngå avtaler som i verste fall kan ruinere klubbene. Vi søker derfor om forhåndstilsagn om en garanti for arrangementet, begrenset oppad til 2 millioner kroner.»

Frol IL orientering søker som nevnt samarbeid med naboklubbene Verdal OK og OK Skøynar. En organisasjonsform for det mulige arrangementet er ikke bestemt og det forutsettes at garantien kan overføres til den organisasjonsenheten som blir etablert.

Rådmannen har vurdert søknaden og ser at det vil være store samfunnsmessige gevinster for vår regionen om en lykkes med å få dette arrangementet. Erfaringen fra VM andre steder og med NM som Frol IL hadde i høst tilsier at en har mulighet til å gjennomføre et slikt arrangement på en positiv måte og med godt økonomisk resultat. Samtidig vil det alltid være en viss risiko som det kan være riktig av kommunen å være med på å ta i en slik spesiell sak. Det er det første VM av en slik størrelse i Nord-Trøndelag. Det har derfor også vært en dialog med fylkeskommunen om mulig deling av garantien. En har imidlertid kommet fram til at det er mest hensiktsmessig at fylkeskommunen bidrar med tilskudd og at kommunen handterer garantisaken.

Dersom det blir noe av arrangementet kan det bli snakk om spillemidler der kommunen også har vedtatt en ordning for forskottering etter nærmere regler. Slik ordning kan utgjøre en mellomfinansiering. 

Rådmannen tilrår at kommunen gir tilsagn om underskuddsgaranti for maksimalt 2 mill kr. Slik garanti vil selvsagt ikke bli utløst dersom arrangementet gir positivt resultat slik som det planlegges for.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.12.2015 08:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051