Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.05.17 - sak 52/17 - Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/2605 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 52/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Håkon den godes gate 30 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.   


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS, har i brev mottatt den 04.04.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for Rådhus-cafeen med beliggenhet Håkon den godes gate 30. 

F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. På bakgrunn av en totalvurdering tilrås at foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. Formannskapet innvilget skjenkebevilling til Leva-Fro as for Håkon den godes kafe i samme lokaler i 2010. 

F.nr. 14.12.73, Øystein Letnes, og f.nr. 21.08.60, Sissel Musum Fellman, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.05.2017 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051