Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.05.18 - sak 49/18 - Foretaksnummer 919 602 473, Nan`s Cafe AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.: 2018/8780 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 49/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 919 602 473, Nan`s Cafe AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til leide lokaler i Levanger jernbanestasjon ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 18.07.78, Ståle Moe, og f.nr. 22.04.84 Chirachaya Moe, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.  


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet.


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 919 602 473, Nan`s Cafe AS, Jernbanegt. 14 C, 7600 Levanger, har den 11.04.2018 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i leide lokaler tilhørende Levanger jernbanestasjon ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.  

F.nr. 18.07.78, Ståle Moe, og f.nr. 22.04.84, Chirachaya Moe, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Nødvendige kunnskapsprøver er gjennomført og bestått.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 919 602 473, Nan`s Cafe AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019, relatert til leide lokaler i jernbanestasjonens etasje nr. 1.

F. nr. 18.07.78, Såle Moe, og f.nr. 22.04.84, Chirachaya Moe, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.05.2018 20:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051