Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 31/17 - Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Jon Erik Isidor Carlsen Englund - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Erik Isidor Carlsen Englund
Arkivref. 2017/2012
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 31/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommunestyre vedtar at de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner - Jfr. Vedlegg, innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Levanger kommune.
  2. Levanger kommune skal innarbeid disse anbefalingene i anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO har sammen utarbeidet en strategi mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser som de har samlet i "Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner". Jfr. vedlagte hefte. 

Vedlegg:

1

Hefte strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I strategien er det i tillegg til det å ta et klart holdningsstandpunkt om at vi ikke skal ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser utarbeidet råd om konkrete tiltak som å begrense antall ledd i kontraktskjeden, sette krav til fagkunnskap, å vite hvem som arbeider for oss, å vite hvem vi betaler til, kreve innsyn i relevante skatteopplysninger, gjennomføre kontroller m.v. Se vedlegg. 

Trønderske kommuner og fylkeskommuner handler hvert år varer og tjenester for milliarder av kroner og det vil bety mye at kommunene har en aktiv holdning til det å hindre useriøse tilbydere til offentlige oppdrag. Samarbeidspartnerne har derfor oppsøkt trønderske kommuner og fylkeskommuner og oppfordret kommunene til å innarbeide tiltakene i sine anskaffelsesbestemmelser.

Johan Hægstad, Skatt Midt-Norge og leder i SMSØ i trøndelagsfylkene har i den forbindelse hatt dialog med innkjøpsansvarlig i Innherred samkommune og på politisk nivå i Levanger kommune.

Vurdering:

Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et stort problem som undergraver seriøse bedrifter, rettferdig konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansiering av velferd. Metodene blir mer og mer avanserte, og det er nødvendig å ha gode rutiner som kan forebygge og hindre at det offentlige bruker useriøse aktører. Det offentlige er en stor kunde når det gjelder kjøp av varer og tjenester, og det vil bety mye at det offentlige har klare standpunkter og gode rutiner på området. Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer kriminell virksomhet. 

Rådmannen foreslår at kommunen innarbeider de anbefalte tiltak i ny innkjøpstrategi, anskaffelsesreglement, oppfølgingsrutiner og håndbøker. Rådmannen er prinsipielt enig i at det skal settes krav om faglærte og lærlinger, men foreslår likevel at det innarbeides en mulighet til å gjøre unntak. Lokalt har vi fortsatt mindre bedrifter som ikke kan innfri slike prosentkrav, men som er absolutt seriøse og innfrir de øvrige krav.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051