Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 26/17 - Aasen sparebank - reviderte vedtekter - endringsvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2017/2017
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 26/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapets vedtak i sak 107/15 på valg av medlemmer og varamedlem til forstanderskapet for Aasen Sparebank oppheves. 

Som medlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: _________________

Som varamedlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: _____________

Vedlegg:

1

Vedtekter Aasen sparebank, vedtatt 7.3.17 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i sitt møte 25. november 2015, sak 107/15, valg på medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Aasen sparebank:

Medlemmer - Alf Magnar Reberg og Astrid Juberg Vordal.

Varamedlem – Jon Hiberg 

Generalforsamlingen for Aasen sparebank vedtok i sitt møte 7. mars d.å. nye vedtekter, jfr. vedlegg. De reviderte vedtektene er gjort gjeldende fra 7. mars 2017.

I henhold til de nye vedtektene skal kommunen velge et medlem og et varamedlem til generalforsamlingen.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at formannskapets vedtak i sak 107/15 på valg av medlemmer og varamedlem til forstanderskapet for Aasen Sparebank oppheves, og at det foretas nytt valg på kommunens representant med vararepresentant til generalforsamlingen for Aasen sparebank, jfr. reviderte vedtekter.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051