Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 25/17 - Søknad om permisjon fra politisk verv - Synnøve Fløttum

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2017/1900 - /C83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 25/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Synnøve Fløttum innvilges permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret i perioden 1.4.17-1.8.18. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Brev fra Synnøve Fløttum, datert 10.3.17. (unntatt offentlighet) 


Saksopplysninger:

Synnøve Fløttum søker i brev datert 10. mars 2017 om permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret i perioden 1.4.17-1.8.18. Begrunnelsen er av privat karakter, jfr. brev unntatt offentlighet. 

Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Synnøve Fløttum vilkårene for å få innvilget permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051