Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 21.02.18 - sak 20/18 - Foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene. Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2018/5423 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.02.18 20/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 relatert til lokaliteter tilhørende Nord Universitet sin campus på Røstad ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 25.02.94, Emilie Vassbotn Breivik, og f. nr. 14.06.92, Vidar Krossbakken Estensen, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad inkl. kartskisse, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene, har den 30.11.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. Røstad Scene består av ett stort lokale på ca 100 kvm i tillegg til scene i en av bygningene, gamle gymnastikksal, ved Nord Universitet sin campus på Røstad. Det har bardisk i enden av lokalet.

F.nr. 25.02.94, Emilie Vassbotn Breivik, og f.nr. 14.06.92, Vidar Krossbakken Estensen, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 gjeldende for sluttede lag fram til den 31.12.2019 relatert til kantineområdet tilhørende campus.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 916 067 984, Røstad Scene, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2018, relatert til lokaler som fremgår av vedlegg til søknad.

F.nr. 25.02.94, Emilie Vassbotn Breivik, og f.nr. 14.06.92, Vidar Krossbakken Estensen, tilrås godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 21.02.2018 15:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051