Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.04.18 - sak 35/18 - Festiviteten kino og kulturhus - søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2018/7613 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 35/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. 1. Festiviteten kino og kulturhus, foretaksnummer 938 587 051, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, relatert til skjenking i kjellerkroa, samt i barområde/billettluke, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. 2. F.nr. 21.12.81, Anne Cecilie Olaussen, og f.nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
  3. 3. Bevillingen gjøres operativ fra det tidspunkt de nødvendige kunnskapsprøver er avlagt og bestått.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 938 587 051, Festiviteten kino og kulturhus, har den 15.02.2018 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. Den omsøkte bevilling er relatert til skjenking i kjellerkroa i byggets underetasje, samt i barområde/billettluke i 1. etasje hvor det også blir anledning til å ta med den alkoholholdige drikk inn i hovedsal i 1. etasje.

F.nr. 21.12.81, Astrid Cecilie Olaussen, og f. nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at Festiviteten kino og kulturhus gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 med de skjenkearealer som fremgår av søknad og i saksutredningen ovenfor.

F.nr. 21.12.81, Anne Cecilie Olaussen, og f.nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad, tilrås godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.04.2018 15:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051