Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.04.18 - sak 32/18 - Tildeling av tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak 2018

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/8410
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 32/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende tiltak tildeles tilskudd:

Lag og forening Tiltak Tilskudd
Frol IL Drift av løypekjøring på Frolfjellet 70 000
Frol IL orientering Tur- og sykkelorientering 25 000
Åsen museum- og historielag Bru Elvheim 50 000
Nordtun grendehus SA Trimtrapp Mule 140 000
Støringhaugen Vel Lekeplass 20 000
Gottås velforening Lekeplass 20 000
IL Aasguten Trimtrapp Torhaugen 70 000
Ekne IL Uteområdet idrettshytte Sønningen 20 000
Skogn IL alpint HMS-utstyr Torsbustaden alpinsenter 30 000
Stiftelsen Ytterøy Bygdetun Opprusting Berghaugen 54 000
SUM 499 000


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Kommunestyret 27.09.17 - sak 45/17 Budsjett 2018, hvor kr. 500 000 ble satt av til tiltak i grendene utenfor sentrum.  

 
Vedlegg:

1 Oversikt over søknader og forslag til fordeling av tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak 2018 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det er andre året at det blir fordelt midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak, øremerket grendene utenfor sentrum.  

I 2017 ble det tildelt kr. 200 000 til ulike tiltak i Skogn. I 2018 er midlene øremerket grendene utenfor sentrum. Det nye planområdet for sentrumsplan for Levanger ble brukt som avgrensning for hvem som kan søke på tilskuddet. Dvs. at tiltak det søkes om støtte til må ligge utenfor det nye planområdet.

Tilskuddet ble annonsert på kommunenes hjemmeside og ellers gjort kjent gjennom sosiale medier osv.

Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler. Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur, idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator, ingeniør fra Kommunalteknikk og en saksbehandler fra rådmannens stab. Midlene ble fordelt etter samme «mal» som aktivitetstilskuddet, og disse ble sett i sammenheng. Noen søknader som er sendt inn på aktivitetstilskuddet er derfor flyttet over til allmennyttige og helsefremmende tiltak og motsatt.

Det kom inn 10 søknader til formålet, etter at søknadene ble fordelt mellom dette tilskuddet og det ordinære aktivitetstilskuddet. Total søknadssum var på til sammen kr. 1 214 000 sammen, hvor det er kr. 500 000 til fordeling.  

Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på kommunens nettsider.

Vurdering:

Etter en helhetlig vurdering av søknadene har gruppa kommet frem til fordeling vist i tabellen. Alle søknadene innvilges tilskudd, men innvilget beløp varierer i forhold til søknadssum, totalt kostnadsoverslag og hvor godt søknaden og tiltaket treffer på tilskuddets kriterier.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.04.2018 15:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051