Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - sak 67/16 - Leieavtaler ved utleie av kommunale bygg - fullmakt til å inngå avtaler

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2016/5609
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.16 67/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtaler ved utleie av kommunale bygg.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Fornyelse av leiekontrakter

Vedlegg:

1

Eksempel på leiekontrakt PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med fornying av leiekontrakten i Skognhallen ønsker rådmannen at det skal tas stilling til om leiekontrakter skal opp til politisk behandling. 

Flere eldre kontrakter er moden for fornying og tilpasning til nye tider og andre typer anlegg enn det som var utgangspunktet på avtaletidspunktet. I noen av de eksisterende avtalene står det at endringer skal godkjennes politisk, som i avtalen vedr. Skognhallen.

Kontraktene er av driftsmessig art som naturlig gjennomføres og inngås av administrasjonen. Signering av kontrakter skjer etter gjeldende regelverk.

Kontrakter av prinsipielle karakter skal være gjenstand for politisk behandling.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051